Aanmelden

Voor het aanmelden heb je een verwijsbrief van de huisarts (incl. AGB code van de huisarts en de praktijk) voor de Geestelijke Gezondheidszorg nodig. Voor een kortdurend traject (3-12 gesprekken) krijg je een verwijzing voor de generalistische basis GGZ. Bij een langdurend traject krijg je een verwijzing voor de specialistische GGZ. Met beide verwijzingen kan je in mijn praktijk terecht.

Via de aanmeldknop onder aan deze pagina kan je jezelf aanmelden. Op dit aanmeldformulier kan je veilig al je gegevens invullen en de verwijsbrief bijvoegen. Het komt dan automatisch in het beveiligde elektronische patiëntendossier (Epos).

Zodra het aanmeldformulier is ingevuld zal ik telefonisch contact opnemen met jou. Tijdens dit gesprek zal ik onderzoeken of je hulpvraag passend is bij de praktijk. Mocht dit niet zo zijn, wil ik graag meedenken waar je mogelijk wel terecht kan.

Als blijkt dat het klachtenbeeld geschikt is om te behandelen in mijn praktijk dan zullen we een intakegesprek plannen. Tijdens deze eerste persoonlijke kennismaking worden de klachten zo goed mogelijk in kaart gebracht. Na dit gesprek kan een voorstel gedaan worden voor behandeling. Daarnaast geef ik uitleg over mijn werkwijze en andere praktische zaken. Tevens bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk te besluiten tot verder onderzoek om de klachten beter te begrijpen (verlengde intakefase).  

Na de intakefase stel ik in overleg met jou een behandelplan op. In dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier hoe we die doelen willen bereiken (zie therapie) en de verwachte duur van de behandeling. Deze doelen zullen regelmatig geëvalueerd worden. De therapiesessies duren 45 minuten en vinden doorgaans wekelijks plaats.

Bekijk hier de actuele wachttijd.

Let op, je gaat naar een externe beveiligde website