Begeleide Intervisie

Begeleide intervisie is een nieuw onderdeel in de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt. In de opleiding wordt in de leerlijn professionaliteit gefocust op de persoonsgerichte vorming van de therapeut door aandacht te besteden aan therapeutfactoren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om interpersoonlijke vaardigheden, zoals hoe je contact maakt en met moeilijke interacties met cliënten omgaat, en intra-persoonlijke vaardigheden, waar zelfreflectie onderdeel van is. Ook zelfzorg is een belangrijke therapeutfactor. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat therapeuten goed gebruik weten te maken van deze factoren. Dat ligt eigenlijk voor de hand, maar hoe je je hier in de praktijk van bewust bent en mee omgaat, vraagt oefening.

Bij begeleide intervisie hebben Cognitief Gedragstherapeuten in opleiding intervisiesessies over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) opgenomen zijn. Wij begeleiden deze sessies als supervisoren VGCt op een procesmatige en persoonsgerichte manier. De intervisie richt zich niet zozeer op cliënten of interventies, maar op de ontwikkeling van je rol als therapeut. Het gaat dus vooral over hoe je jezelf als persoon meeneemt in het contact met cliënten. We zijn erop gericht om een sfeer van vertrouwen te bieden, waarin je uitgenodigd wordt om op een open manier met elkaar te delen waar je tegenaan loopt als therapeut. En om met nieuwsgierigheid met de groep te reflecteren op je sterke kanten en je valkuilen in je contact met cliënten. De leerlijn professionaliteit en het POP zijn de basis voor de bespreekpunten die iedere Cognitief Gedragstherapeut i.o. inbrengt.

Over ons

Wij zijn beiden GZ-psycholoog/psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut/supervisor VGCt, met een eigen praktijk in Haarlem en Heemstede, waar we naast behandelingen ook supervisie geven. Op beide vlakken is onze insteek vaak persoonsgericht (zie voor meer informatie de websites van Daniëlle en Sophie). Onze ervaring is dat een fijne intervisiegroep enorm bijdraagt aan je plezier en vertrouwen in het werk. Daarom vinden we het leuk om juist op dit vlak een bijdrage te leveren in de opleiding.

Opzet

Wij bieden de intervisies aan in de praktijk van Danielle, op de Van Eedenstraat 18 in Haarlem.

Data 2022

18 oktober (180 min)
25 oktober
8 november
22 november
8 december
20 december
 
Data 2023
 
10 januari
24 januari
7 februari
(21 februari reserve)
 
Tijd

19:30 – 21.00 uur

 

Er kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen. De kosten zijn 600,00 euro voor de hele reeks, inclusief een online kennismakingsgesprek van een half uur waarin we je doelen zullen inventariseren. De eerste bijeenkomst duurt 180 minuten. Je maakt dan kennis met elkaar, we staan stil bij ieders doelen en maken een begin met de intervisie. De overige 8 sessies duren 90 minuten. Wanneer je de hele reeks gevolgd hebt, voldoe je aan de punten die je in de opleiding moet halen voor begeleide intervisie.

Informatie en aanmelden

Heb je interesse om mee te doen of vragen? Dan kun je uiteraard telefonisch of via de mail contact met een van ons opnemen. Aanmelden kan via de mail.

Danielle Janmaat
daniellejanmaat@janmaat-psychotherapie.nl
0625364377

Sophie Jansen
sophie@stroer.nl
0615434966