Over mij

Mijn naam is Daniëlle Janmaat en ik ben vanaf 2007 werkzaam in de GGZ op verschillende afdelingen. In deze periode heb ik ook de post-master opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut voltooid. Hierdoor heb ik brede ervaring met het behandelen van angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek, psychotrauma, ADHD, levensfaseproblemen en identiteitsvraagstukken. Ik heb mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek en traumaklachten. Tevens heb ik veel ervaring opgedaan met groepstherapie, in de laatste jaren voornamelijk met schematherapie. 

Ik werk vooral persoonsgericht, maar zo nodig ook klachtgericht. Ik kijk met de cliënt wat nodig is om weer te kunnen functioneren. We zullen samen onderzoeken welke patronen, overtuigingen en emoties in de weg staan in de omgang met jezelf en anderen. Zo nodig onderzoeken we de invloed van ervaringen uit jouw jeugd op deze patronen en je dagelijks leven. Door stil te staan wat je voelt, beleeft en te kijken wat jij nodig hebt en hier op een goede manier voor opkomt, geloof ik dat je weer in ontwikkeling komt. 

Mijn manier van werken is transparant, enthousiast, naast de cliënt staan, maar zo nodig ook confronterend. 

De looptijd van de therapie kan kort- of langdurend zijn, afhankelijk van de veranderingsbehoefte van de cliënt.

Voor de uitoefening van mijn vak vind ik het belangrijk om kennis en vaardigheden bij te houden. Ik volg regelmatig nascholing en neem deel aan een intervisiegroep met collega psychotherapeuten. 

Ik ben geregistreerd als BIG GZ-psycholoog en Psychotherapeut, VGCT therapeut, senior schematherapeut en heb de basis- en vervolgcursus EMDR afgerond.