Schematherapie

Schematherapie is een psychotherapie die ingezet word voor persoonlijkheidsproblematiek, maar ook bij terugkerende depressies of angstklachten. Het uitgangspunt bij schemagerichte therapie is dat bepaalde (vroege) ervaringen in combinatie met iemands temperament hebben geleid tot bepaalde schema’s.

Schema’s en modi

Schema’s bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. De, op deze manier, ontwikkelde schema’s voelen vertrouwd aan. Ervaringen worden vaak zodanig aangepast dat ze de juistheid van de schema’s bevestigen. Je hebt vaak niet door dat er een schema geraakt wordt. Op het moment dat er een onderliggend schema geraakt wordt, dus als de oude pijn uit je verleden weer voelbaar is, wordt er een gemoedstoestand geactiveerd (dit noemen we modus). Als er bijvoorbeeld sprake is van het schema “Emotioneel tekort” en er doet zich een situatie voor waarin de persoon zich niet gezien voelt of het idee heeft dat er toch niet echt naar hem geluisterd wordt, dan kan er vanuit verschillende gemoedstoestanden gereageerd worden. Iemand kan dan bijvoorbeeld boos worden, doen alsof er niets aan de hand is, drinken of zichzelf afkraken omdat hij/zij pijn voelt.

Hoe werkt schematherapie?

Met schematherapie wordt gekeken naar wat je als kind hebt meegemaakt. Waar de basisbehoeftes, die iedereen kind heeft, niet voldoende vervuld zijn. Schematherapie helpt je om de oorsprong van gedragspatronen te begrijpen en daarna te veranderen. We gaan kijken hoe je jeugdervaringen doorwerken in je dagelijkse leven. Daarbij zullen we ook enkele jeugdervaringen gaan verwerken. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert daarbij ook om op een gezondere manier voor deze behoefte op te komen. Hierdoor verandert je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Je gaat je stap voor stap beter voelen, beter voor jezelf zorgen en op een gezonde manier voor jezelf opkomen.

Voor meer informatie kan je contact met mij opnemen of aanmelden kan via de aanmeldpagina.