Tarieven & Vergoedingen

Bij de aanmelding is een verwijsbrief nodig van de huisarts. Deze verwijsbrief is ook nodig om eventueel in aanmerking te komen voor een vergoeding van een zorgverzekeraar. 

Contractvrije zorg

Ik werk in de praktijk zonder contracten met zorgverzekeraars (dit geldt ook voor 2024), wat betekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat je bij de zorgverzekeraar hebt afgesloten. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals mijn praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners meestal voor 90-100%. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen aan. Ik raad je aan om hier van te voren goed naar te kijken, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Je kunt mij voor de aanmelding bellen hierover, zodat ik je kan helpen om een inschatting te maken van de kosten. Bij de intake zullen we ook nog even stilstaan wat dit betekent voor jouw behandeling. Als je bij jouw zorgverzekeraar bekijkt of de zorg vergoed wordt, is het belangrijk om na te gaan of de verzekeraar marktconforme of NZA tarieven hanteert. Mijn praktijk hanteert tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle restitutiepolissen ‘zuivere’ restitutiepolissen zijn, met andere woorden; ze worden zo genoemd door de verzekeringsmaatschappij, maar vergoeden niet 100%. Bij de daadwerkelijke ‘zuivere’ restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA-tarief vergoed. Hier vind je een overzicht van de verzekeringen en polissen en bijbehorende vergoedingen. Let op, check wel altijd zelf nog bij de zorgverzekeraar of dit klopt.

Factuur

Ik zal elke maand een factuur naar je sturen die je mij zult betalen. Je kunt deze factuur indienen bij de zorgverzekeraar. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur aan de praktijk. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. Je betaalt het eigen risico elk kalenderjaar. De onderstaande tarieven zijn van 2024.


Code
Type activiteitDuurEuro
CO0180Diagnostiek1575,41
CO0440Diagnostiek45183,07
CO0570Diagnostiek60211,06
CO0700Diagnostiek75257,87
CO0830Diagnostiek90315,90
CO0505Behandeling45156,72
CO0635Behandeling60186,60

Hier vind je alle geldende NZA-tarieven.

Onverzekerde producten

De behandeling van sommige problemen valt echter onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde onverzekerde producten (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u hiervoor krijgt kunt u dan ook niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het tarief per sessie, bepaald door de NZA, is 124,16 euro voor 45 minuten.

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals hulp bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie- en werkproblemen. Het is belangrijk uw polis goed na te kijken of uw verzekeraar daarover te bellen.

Zorg zonder zorgverzekeraar

Het is ook mogelijk om zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar een behandeling in mijn praktijk te volgen.

Het tarief per sessie, bepaald door de NZA, is 124,16 euro voor 45 minuten.