Tarieven & Vergoedingen

Bij de aanmelding is een verwijsbrief nodig van de huisarts. Deze verwijsbrief is ook nodig om eventueel in aanmerking te komen voor een vergoeding van een zorgverzekeraar. 

Contractvrije zorg

Ik werk in de praktijk zonder contracten met zorgverzekeraars, wat betekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat je bij de zorgverzekeraar hebt afgesloten. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals mijn praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen aan. Ik raad je aan om hier van te voren goed naar te kijken, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Je kunt mij voor de aanmelding bellen hierover, zodat ik je kan helpen om een inschatting te maken van de kosten. Bij de intake zullen we ook nog even stilstaan wat dit betekent voor jouw behandeling. Mijn praktijk hanteert tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle restitutiepolissen ‘zuivere’ restitutiepolissen zijn, met andere woorden; ze worden zo genoemd door de verzekeringsmaatschappij, maar vergoeden niet 100%. Bij de daadwerkelijke ‘zuivere’ restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA-tarief vergoed. Hier vind je een overzicht van de verzekeringen en polissen en bijbehorende vergoedingen.

Voorschotnota

Je ontvangt maandelijks een voorschotnota. Aan het einde van de behandeling of na 365 dagen, wordt de eindnota van jouw behandeling opgemaakt. De reeds betaalde voorschotnota’s worden daarop in mindering gebracht. Je dient het bedrag binnen 2 weken aan mij over te maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar en de betaling aan de praktijk. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico. Dit eigen risico is sinds 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

Onverzekerde producten

De behandeling van sommige problemen valt echter onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde onverzekerde producten (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u hiervoor krijgt kunt u dan ook niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het tarief per sessie, bepaald door de NZA, is 114,41 euro voor 45 minuten.

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals hulp bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie- en werkproblemen. Het is belangrijk uw polis goed na te kijken of uw verzekeraar daarover te bellen.

Zorg zonder zorgverzekeraar

Het is ook mogelijk om zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar een behandeling in mijn praktijk te volgen.

Het tarief per sessie, bepaald door de NZA, is 114,41 euro voor 45 minuten.

LET OP: Veranderingen per 1 januari 2022 

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd; het zorgprestatiemodel. Afhankelijk van je verzekeringspolis krijg je de factuur geheel of gedeeltelijk vergoed. Voor jou betekent het dat we per 1 januari 2022 maandelijks aan je factureren. Je kan deze factuur indienen om de behandelkosten te declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft tarieven vastgesteld voor de zorg, die worden bepaald door de diagnose, ernst en setting van de behandeling.

Wat merk je aan het nieuwe bekostigingsmodel?

Het is niet zo dat de zorg voor jou anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

Cliënten die in 2020 zijn gestart met een behandeling die in 2021 doorloopt, kunnen te maken krijgen met ‘extra’ eigen risico. In het nieuwe model geldt het eigen risico voor één kalenderjaar, dus het eigen risico wordt elk nieuw kalenderjaar opnieuw ingezet en verrekend met de declaraties. Binnen één behandeling kan, als deze de grens van het kalenderjaar overschrijdt, dus twee keer het eigen risico in rekening gebracht worden. Er volgen landelijke informatiebrieven vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit om cliënten te informeren. Zodra dit bekend is zullen wij je hierover informeren.

Meer informatie: www.zorgprestatiemodel.nl