Wet- en regelgeving

Kwaliteitsstatuut

Een papieren versie is ter inzage aanwezig in de praktijk.

Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kun je vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: LVVP.

Klachtenregeling

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling mag je dat uiteraard ten allen tijden bespreekbaar maken. Tevens ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). In deze folder kunt u lezen over de klachtenregeling.

Het DBC-Informatie Systeem (DIS)

Alle psychotherapeuten (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van je therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en jouw privacy te waarborgen.

Aan het eind van een behandeling moeten geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

AGB registraties

Vecozo is een veilige website om (persoons-)informatie te delen tussen verschillende partijen in de zorg. Om te kunnen werken met Vecozo vindt eerst een controle plaats of je ook gegevens mag inzien en delen. Dit wordt vastgelegd in het AGB-register. Hier kun je controleren of een zorgverlener en/of praktijk ook medische gegevens mag inzien en/of delen.

Praktijk AGB: D. Janmaat: 94065382, zorgverlener AGB: 94104797.

BIG-register

Ik ben als GZ-psycholoog (49916843525) en psychotherapeut (69916843516) ingeschreven in het BIG-register. Kijk voor meer informatie op de website van het BIG-register.

Privacyverklaring

Klik hier voor de gehele privacyverklaring.

Ik maak gebruik van een elektronisch patiëntendossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor mij of een andere behandelaar die bij je behandeling betrokken is. Je hebt het recht op inzage in jouw dossier. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor medische dossiers.

Op de nota die aan de zorgverzekeraar gestuurd wordt, staat de hoofddiagnose waarvoor je behandeld wordt. Dit is landelijk afgesproken. Als je hier bezwaar tegen hebt, kunt je dit middels een privacyverklaring verhinderen. De diagnose staat dan niet op de nota.